Explorastory

Vis op vrijdag

Vis op vrijdag

De Katholieke Kerk en de visserij hadden eeuwenlang een sterke band. Vissers hadden een gevaarlijk beroep en zochten vaak steun in het geloof. Kustbewoners baden bijvoorbeeld vaak tot Maria, die ze Onze Lieve Vrouw ter Duinen noemden.

Gravure met een zicht op de abdij van Herkenrode

Omgekeerd was de Kerk zelf actief in de viskwekerij. Dat gold zeker voor de cisterciënzerzusters van de abdij van Herkenrode, vlak bij Hasselt. Die abdij werd in 1182 gesticht door de graaf van Loon. Vooral vanaf de 16de eeuw groeide ze uit tot een grote, rijke zustergemeenschap.

Bezoek zelf de abdij van Herkenrode en bewonder er het bewaarde erfgoed.

Abdijen zoals Herkenrode bezaten veel gronden. Die verhuurden ze voor landbouw, veeteelt én viskweek. Vis was immers belangrijk in het dieet van de zusters, die geen vlees mochten eten op vrijdagen en tijdens de Vastenperiode. Dankzij de viskweek hadden ze altijd verse vis voorradig. De overschot verkochten ze om geld in het laatje te brengen.

Vanaf de 13de eeuw lieten de zusters van Herkenrode rondom hun abdij kunstmatige vijvers of ‘wijers’ aanleggen om karpers te kweken.

Op het domein en in het openluchtmuseum van Bokrijk kan je wandelen langs de vroegere visvijvers van Herkenrode.

Viskwekers in de Wijers in de 20ste eeuw

Vaak werden daarvoor putten gebruikt die in het landschap waren achtergelaten door de ontginning van veen of ijzererts. Het water werd via grachten aangevoerd uit de rivier de Demer. De abdij bezat ook elders in Limburg visvijvers, zoals op het domein ‘Bouckrak’ – het latere Bokrijk.

Luchtfoto van de Wijers vandaag

In het Hasseltse Stadsmus maak je kennis met het verhaal van de stad en van de abdij.

Tijdens de Franse revolutie sloot de abdij en werd ze verkocht. De vijvers van Herkenrode verdwenen. Toch had de viskweek van de zusters een grote impact op het landschap van de omgeving. In de 19de eeuw zetten commerciële kwekers de traditie van viskweek verder. De streek rond de voormalige abdij is nu nog altijd dooraderd met (voormalige) visvijvers, de ‘wijers’.

Wandel of fiets door het unieke landschap van De Wijers en ontdek er de meer dan 1000 vijvers. Of bezoek een viskwekerij via Toerisme Zonhoven.

Zet je avontuur meteen verder!

Haringbuis

Haring bij de vleet

Tienduizenden tonnen haring hielpen het bezette België in Wereldoorlog II een gebrek aan voedsel te lijf te gaan. Maar de haringvangst kent al een veel langere geschiedenis.

Glas-in-loodraam van paardenvissers op zee

Vissen met paarden

In Oostduinkerke kan je in de lente en in de herfst een bijzonder schouwspel bewonderen. Rond laagtij trekken vissers er op Brabantse trekpaarden de golven in.

O.L.V. Ter Duinenkerk, Mariakerke

Bidden om een veilige vaart

De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in het Oostendse Mariakerke gaat terug tot de 11de eeuw. Onder de naam Stella Maris is Maria al sinds de middeleeuwen de beschermvrouw van vissers.

Ontdek het erfgoed in het echt

Het Stadsmus in Hasselt

Het Stadsmus

In het Stadsmus verneem je waarom Hasselaren niet wakker liggen van 1302 of 1830. Je loopt mee in een processie met mystieke verhalen. Een eeuwenoude familie toont je de rijkdom van de stad, met kleurige keramiek als hoogtepunt.

Hasselt
Buitenzicht van de gebouwen en het groene domein van de abdijsite van Herkenrode

Abdij van Herkenrode

Je kan er niet naast kijken: de oude abdijsite van Herkenrode ademt opnieuw rust, verbondenheid met het verleden en gastvrijheid uit. De historische gebouwen zijn gerestaureerd, ondernemende partners maken er een plek voor iedereen van en in het omliggende natuurgebied speelt elk seizoen zijn charmes uit. Abdijsite Herkenrode laat je...

Hasselt