Gegevensbeheersbeleid

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens.

Postadres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Koning Albert II-laan 15 bus 266
1210 Brussel

Bezoekadres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

E-mail
Je kunt de Functionaris voor Gegevensbescherming contacteren via privacy.cjm@vlaanderen.be.

2. Welke gegevens verzamelen we

Gegevens die je ons bezorgt

Als je faam.vlaanderen gebruikt met een account, verwerken we de volgende gegevens:

  • Je naam en familienaam
  • Je e-mailadres
  • De belevingen in je lijst van favorieten

We houden deze gegevens bij tot 1 jaar nadat je je de laatste keer aangemeld hebt. Na een jaar ontvang je een e-mail met de vraag of je je profiel wil behouden. Als we geen reactie ontvangen, worden je gegevens verwijderd.

Cookies

FAAM maakt gebruik van cookies. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

3. Met wie delen we jouw gegevens

Worden je gegevens gedeeld met derden?

Jouw gegevens worden niet verkocht of meegedeeld aan derden.

Worden je gegevens buiten Europa doorgegeven?

Voor de uitbouw van onze websites en andere diensten werkt Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met onderaannemer Atos Belgium voor hosting, die daarvoor gebruik maakt van Microsoft Azure Cloud. Die bedrijven of hun infrastructuur zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van DCJM strikt na te leven. Ze werken enkel op instructie van DCJM, en nemen alle nodige maatregelen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

4. Jouw rechten

Waar de verwerking gebaseerd is op/zijn grondslag vindt in het algemeen belang, kan je jouw te allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens door DCJM. Je moet er wel rekening mee houden dat als door jouw verzet DCJM jouw gegevens niet mag of kan verwerken, het niet mogelijk zal zijn om jou de dienst waar je aanspraak op maakt, te verlenen.

Daarnaast kan je steeds de gegevens die wij over je verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat een vraag aan de functionaris voor gegevensbescherming, met een bewijs van jouw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft en dus omwille van jouw bescherming.

Ben je van mening dat jouw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus dienen te worden gewist, kan je dat eveneens langs diezelfde weg aanvragen.

5. Gegevensbeveiliging

DCJM garandeert dat je gegevens op de juiste manier worden bewaard en beschermd. Daarvoor baseren we ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg de AVG, of GDPR).

 

6. Links naar andere websites en toepassingen

Als je doorklikt naar een andere website of een andere toepassing zoals socialemedia-kanalen, kan je best ook daar de privacyverklaring even nakijken. Onze regels rond je privacy en gegevensbescherming gelden enkel voor FAAM. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of toepassingen waarnaar je doorklikt vanop FAAM.

7. Ben je nog geen 18?

Je ouder of voogd checkt graag of de site wel gepast is, en of het wel veilig is om je gegevens te delen. Zij zijn immers ook verantwoordelijk voor jouw privacy. Als je jonger bent dan 13, vraag hen dan of het oké is dat je de site gebruikt. Alleen met hun toestemming mag dat. Hier meer over veilige, persoonlijke profielen van minderjarigen.

8. Wijzigingen aan dit gegevensbewerkingsbeleid

Als we dit gegevensverwerkingsbeleid wijzigen, worden aanpassingen met onmiddellijke ingang van kracht. Kijk daarom regelmatig na of je de laatste versie van dit beleid gelezen hebt, en ermee akkoord gaat. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 12/03/2024.

9. Geschillen

Indien je het niet eens bent met de manier waarop DCJM jouw gegevens verwerkt, kan je verschillende acties ondernemen. Je kan hierover de functionaris voor gegevensbescherming aanspreken. Daarnaast kan je ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het gebruik van FAAM valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

10. Nog vragen?

Neem dan contact met ons op privacy.cjm@vlaanderen.be.

Als dat nodig is voor de verwerking van je verzoek, kunnen we je vragen om jezelf te identificeren met bv. een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.